Danh mục: Phong thuỷ & Kiến trúc

Phong thủy lâu nay vẫn được coi là một lĩnh vực “nhạy cảm”, rộng lớn, liên quan đến nhiều vấn đề trong đời sống con người. Đặc biệt có rất nhiều ý kiến định dạng phong thủy được đề cập về “Phong thủy trong kiến trúc và quy hoạch xây dựng”