Cập nhật tiến độ dự án khu đô thị Phú Mỹ đầu tháng 5/2020

Dự án khu đô thị Phú Mỹ
Cập nhật tiến độ dự án khu đô thị Phú Mỹ đầu tháng 5/2020
Các hạng mục quan trọng đã được triển khai khu vực bờ kè ven sông, hoàn thiện các tiện ích đường 24m tại bờ nam dự án.
Đôi thi công nhanh chóng hoàn thiện dự án
Đôi thi công đang trong quá trình gấp rút, nhanh chóng hoàn thiện dự án
Trong thời gian này, chủ đầu tư vẫn luôn theo sát, tập trung xây dựng, thi công định hình tiểu cảnh tuyến phố đi bộ tại trục đường 50m và các khu vực giải phân cách thuộc khu đô thị Phú Mỹ.
Trong thời gian này, chủ đầu tư vẫn luôn theo sát, tập trung xây dựng, thi công định hình tiểu cảnh tuyến phố đi bộ tại trục đường 50m và các khu vực giải phân cách thuộc khu đô thị Phú Mỹ.
Khi tham gia giao thông tại khu đô thị Phú Mỹ, cư dân lưu ý cách giải phân cách ít nhất 2m để đảm bảo an toàn, thuận lợi trong việc di chuyển bằng phương tiện giao thông.
Khi tham gia giao thông tại khu đô thị Phú Mỹ, cư dân lưu ý cách giải phân cách ít nhất 2m để đảm bảo an toàn, thuận lợi trong việc di chuyển bằng phương tiện giao thông.
Vừa trải qua căng thẳng khi dịch Covid-19 bùng phát. Đội thi công đã tích cực hoàn thiện công trình hiện tại
Vừa trải qua căng thẳng khi dịch Covid-19 bùng phát. Đội thi công vẫn tích cực hoàn thiện công trình hiện tại.
Dự án Khu đô thị Phú Mỹ
Dự án Khu đô thị Phú Mỹ.
Dự án khu đô thị Phú Mỹ
Dự án khu đô thị Phú Mỹ
Dự án khu đô thị Phú Mỹ
Dự án khu đô thị Phú Mỹ
Dự án khu đô thị Phú Mỹ
Dự án khu đô thị Phú Mỹ
Dự án khu đô thị Phú Mỹ
Dự án khu đô thị Phú Mỹ

INCOMREAL